Fysiopraktijk acupunctuur Aalsmeer

Veelgebruikt antibioticum kan tandglazuur aantasten

Geplaatst op

Nieuw onderzoek legt een verband tussen amoxicilline, een antibioticum dat vaak wordt gebruikt om oorontstekingen bij baby’s te behandelen, en problemen met het tandglazuur. Dat bewijst niet dat het geneesmiddel deze problemen veroorzaakt. Er zijn meer studies nodig en de onderzoekers roepen niet op tot veranderingen in het gebruik van amoxicilline.

Let op: vraag je tandarts naar meer informatie hierover. Heb je nog geen vaste tandarts? Neem dan contact op met de experts van Tandheelkundig Centrum Nederland.

Tandonderzoek

De studie omvatte 579 kinderen. Hun amoxicilline gebruik werd om de drie maanden genoteerd tijdens hun eerste levensjaar. Toen de kinderen ongeveer 9 jaar oud waren, werden hun blijvende tanden gecontroleerd op fluorose. Fluorose is een van de meest voorkomende problemen bij de ontwikkeling van tandglazuur. Het ontstaat wanneer de tanden tijdens de vorming van het tandglazuur aan te veel fluoride worden blootgesteld. Symptomen zijn nauwelijks waarneembare witte vlekken, putjes of bruine vlekken op de tanden. Kinderen die tussen de leeftijd van 3 en 6 maanden amoxicilline hadden genomen, hadden ongeveer twee keer zoveel kans op fluorose.

Meer werk nodig

Het onderzoeksteam hield rekening met andere mogelijke invloeden, maar hun bevindingen veranderden niet. Ze merken op dat van sommige andere antibiotica (waaronder tetracylines) bekend is dat ze de ontwikkeling van tanden beïnvloeden. Toch kunnen patronen misleidend zijn. Daarom vragen de onderzoekers om meer studies om te zien of amoxicilline fluorose kan veroorzaken. Meer onderzoek is nodig. Dergelijke associaties moeten met een voorzichtige maar open blik worden bekeken.

Beste manier van handelen

Een verklaring die het schuldgevoel van de ouders wegneemt, zou zeer welkom zijn om zowel de medische als de tandheelkundige zorgverleners vrij te pleiten, en vooral om te helpen voorkomen dat patiënten nodeloos fluorose oplopen. Tot die tijd is de beste handelwijze wellicht datgene wat zowel de medische als de tandheelkundige gemeenschap al lange tijd bepleiten: zorgvuldig, weloverwogen en passend gebruik van zowel fluoride als antibiotica.

Gerelateerde berichten

Over ons

Contactgegevens

Via info @ domein.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden